HJEM  | publikasjoner  |Vold i parforhold – ulike perspektiver  

Vold i parforhold – ulike perspektiver

Resultater fra den første landsdekkende undersøkelsen i Norge


Rapporten gjengir resultatene fra en landsdekkende survey om norske kvinners og menns erfaringer med vold i parforhold.

Serietittel

NIBR-rapport 2005:3

Forfattere

Thomas Haaland, Sten-Erik Clausen, Berit Schei

Sted

Oslo

Utgiver

Norsk institutt for by- og regionforskning

År

2005

Vedlagt fil

2005-3.pdf

ISSN

1502-9794 

Alle NIBR-publikasjoner

2015 (65)
2014 (64)
2013 (83)
2012 (84)
2011 (81)
2010 (106)
2009 (109)
2008 (135)
2007 (135)
2006 (136)
2005 (143)
2004 (140)
2003 (124)
2002 (104)
2001 (94)
2000 (104)
1999 (1)
(6)