Derfor blir vi her – innvandrere i Distrikts-Norge

Derfor blir vi her – innvandrere i Distrikts-Norge

«Derfor blir vi her» er et prosjekt som fokuserer på hva som skal til for at flyktninger, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere velger å bli boende i en distriktskommune. Å finne ut mer om hva innvandrerne selv legger vekt på er formålet med prosjektet.

22.03.12

Arbeid, bolig og sosial trygghet for barn er blant de viktigste tingene innvandrere i distriktskommuner trekker frem som grunner for å bli boende. Videre er opplevde muligheter til å gjennomføre eget/familiens livsprosjekt, at man blir sett som person og inngår i meningsfulle relasjoner svært viktige elementer. Det viser den nye NIBR-rapporten "Derfor blir vi her" utført på oppdrag fra Distriktssenteret.   

 
Undersøkelsen som ligger til grunn for rapporten er gjennomført av prosjektleder Susanne Søholt i samarbeid med Aadne Aasland, Knut Onsager og Guri Mette Vestby.
 
Tre distriktskommuner er undersøkt i prosjektet:
  • Vestvågøy
  • Tynset
  • Haram
 
Kommunene representerer tre bo- og arbeidsmarkedsregioner med ulik geografi, næringsstruktur og sammensetning av innvandrerbefolkning. I alle de tre kommunene har det vært en svak befolkningsvekst som i stor grad skyldes innvandring. Denne tendensen er et uttrykk for Distrikt-Norges avhengighet av innvandrere for å opprettholde befolkningsgrunnlaget. Noe som igjen betyr at stedskvalitet i sammenheng med integrerings-, nærings- og distriktspolitikk blir vesentlig for at innvandrere skal velge å flytte til og bli boende i distriktene.
 
Høyere innflytting enn utflytting 
I 2010 var innflyttingen av innvandrere høyere enn utflyttingen i 409 av landets 430 kommuner. I 2011 bidro innvandring til befolkningsvekst i de tre casekommunene Vestvågøy, Tynset og Haram. Det samme var tilfelle i 118 andre kommuner.