Recent publications

Marit K. Helgesen, Katja Johannessen, Torunn Kvinge, Asgeir Skålholt, Clara Åse Arnesen, Asbjørn Kårstein, Dorothy Sutherland Olsen

Kompetanse og rekruttering i kommunale helse- og omsorgstjenester: Kompetanseløftets effekter i kommuneneEvaluering av Kompetanseløftet 2015

Trine Monica Myrvold

Evaluering av Samplan


{ All publications }

Find publications (1630)

 
Advanced search